Web Analytics

Content

Content

Rotterdamse Beelden
START
FOTO
DIA-SHOWS
BLOG
INFO
CONTACT

 

Fotosite
Op deze site vindt u op alfabetische volgorde een groeiend overzicht van beelden en informatie geplaatst van beelden en monumenten in de stad.

ECHTER... doordat de host een prijsverhoging doorvoerde die voor ons uitpakt op een jaarlijkse verhoging van ruim € 500,= zijn momenteel veel beelden niet meer op de site te zien. Om de prijsverhoging te voorkomen moest de site teruggebracht worden naar 5 pagina's.

Er wordt aan gewerkt om dit op een andere wijze terug te plaatsen.

 

Rotterdam
Voorheen stonden op deze site ook de fotos van straatgezichten, parken etc. van Rotterdam. Nu vindt u die op een eigen site genaamd Rotterdamse Foto's en de parken zijn terug te vinden op de site

 

Copyright
Alle afbeeldingen die te zien zijn in de website rotterdamsebeelden.nl zijn het exclusieve eigendom van  en worden beschermd onder de Verenigde Staten en internationale auteursrechten.

De beelden mogen NIET worden gereproduceerd, gekopieerd, overgedragen of gemanipuleerd, zonder schriftelijke toestemming

Het gebruik van een afbeelding als basis voor een ander fotografisch concept of illustratie (digitaal, kunstenaar teruggeven of gelijk) is een schending van de Verenigde Staten en internationale auteursrechten. Alle afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd

 


 

All images appearing in the rotterdamsebeelden.nl web site are the exclusive property of Harry Schoemaker and are protected under the United States and International Copyright laws.

The images may NOT be reproduced, copied, transmitted or manipulated without the written permission of Harry Schoemaker.

Use of any image as the basis for another photographic concept or illustration (digital, artist rendering or alike) is a violation of the United States and International Copyright laws. All images are copyrighted 

www.zodoenzehetdaar.nl

Link toevoegen

Link toevoegen